گزارش تصويري از مراسم تدفين 5 شهيد گمنام در دانشگاه علم و صنعت ايران

اسفند 1386

" > دانشگاه علم و صنعت ایران - معاونت فرهنگی
album album 1/1 album
album
10
Slower
Faster
  گزارش تصويري تدفين شهدا در دانشگاه   album

گزارش تصويري از مراسم تدفين 5 شهيد گمنام در دانشگاه علم و صنعت ايران

اسفند 1386

[معاونت فرهنگی ] [فهرست آلبوم‌ها ]