[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا خرداد 1395 ::
 | تاریخ ارسال: 1395/3/26 | 
   
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
189411392روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690215496اردیبهشت60200001200000
290431103ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690162848اردیبهشت80200001600000
390431202ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690162937اردیبهشت80200001600000
490471076مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690164212فروردین80200001600000
590471076مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی71 - عادی3690164212اردیبهشت80200001600000
690511185طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3642902414اردیبهشت80200001600000
790511185طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3642902414خرداد80200001600000
890555045طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3649626064اردیبهشت60200001200000
990555045طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3649626064خرداد80200001600000
1091411293ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی5489588120اردیبهشت80200001600000
1191412171ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690190868اردیبهشت80200001600000
1291431077ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191414اردیبهشت80200001600000
1391431095ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3642901094اردیبهشت80200001600000
1491431149ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191473اردیبهشت80200001600000
1591431509ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690191570اردیبهشت80200001600000
1691472036ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690192704اردیبهشت80200001600000
1791511059ارتباط با مدارس - دفتر کارشناسی71 - عادی3690192801اردیبهشت80200001600000
1891541185مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690194642اردیبهشت920000180000
1991541392ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690194855اردیبهشت80200001600000
2091814002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690197498اردیبهشت100400004000000
2191932002روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهادکترا5 - عادی3690103299فروردین1340000520000
2291942014مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی4563502563اردیبهشت100400004000000
2392412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497اردیبهشت80150001200000
2492412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497فروردین80150001200000
2592432006مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690206810اردیبهشت2520000500000
2692432114ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690206942اردیبهشت80200001600000
2792522195طرح و برنامه - دفتر کارشناسی69 - عادی9896011275خرداد5015000750000
2892533258ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690211326اردیبهشت2020000400000
2992533258روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690211326اردیبهشت60200001200000
3092541501ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی71 - عادی3690211911اردیبهشت80200001600000
3192555099مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3642900802اردیبهشت2820000560000
3292664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690142731اردیبهشت70280001960000
3392664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690156309اردیبهشت70280001960000
3492664238مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690132922اردیبهشت2528000700000
3592734048ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222اردیبهشت1328000364000
3692734048روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222اردیبهشت57280001596000
3792734048روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222خرداد70280001960000
3892734048روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3390823222فروردین70280001960000
3992751009روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی5090246870اردیبهشت43280001204000
4092751009روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی5090246870خرداد12800028000
4192751009طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی5090246870اردیبهشت2728000756000
4292783129مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3721568449اردیبهشت70280001960000
4392971014مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی3642901876اردیبهشت50400002000000
4493400065مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی9842914474فروردین80150001200000
4593411342مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690220805اردیبهشت80150001200000
4693412274مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690221275اردیبهشت1815000270000
4793431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3642900756اردیبهشت3515000525000
4893461027ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3642900101اردیبهشت80150001200000
4993461162مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3642899626اردیبهشت4215000630000
5093511036ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690224088اردیبهشت80150001200000
5193511252ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690224304اردیبهشت80150001200000
5293541333ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690226099اردیبهشت80150001200000
5393541342ارتباط با مدارس - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3690226102اردیبهشت80150001200000
5493611187روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690142413اردیبهشت70280001960000
5593611187روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690142413فروردین1428000392000
5693611322ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690151528اردیبهشت1528000420000
5793613161نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3649913543اردیبهشت3028000840000
5893621072مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4544605408اردیبهشت40280001120000
5993631089روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد71 - عادی3690151994اردیبهشت48280001344000
6093632224مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690161124اردیبهشت70280001960000
6193632242مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900837اردیبهشت3528000980000
6293633125روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3792007197اردیبهشت48280001344000
6393636046ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901353اردیبهشت1328000364000
6493643016روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901388اردیبهشت54280001512000
6593643016روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901388خرداد928000252000
6693643016طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3642901388اردیبهشت928000252000
6793646027ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219572اردیبهشت1328000364000
6893646027روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219572اردیبهشت47280001316000
6993651027روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219637اردیبهشت48280001344000
7093651027طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219637اردیبهشت1528000420000
7193663026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162اردیبهشت1028000280000
7293663026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162خرداد60280001680000
7393663026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162فروردین2628000728000
7493663026طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3642899162اردیبهشت60280001680000
7593667081روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3398083147اردیبهشت1328000364000
7693667081طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3398083147اردیبهشت48280001344000
7793681025روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8205616420اردیبهشت70280001960000
7893681025روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8205616420خرداد70280001960000
7993681025روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8205616420فروردین57280001596000
8093682525مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690151889اردیبهشت70280001960000
8193684019روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8494198585اردیبهشت3128000868000
8293687026روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690152176اردیبهشت43280001204000
8393711071روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219602اردیبهشت40280001120000
8493711071روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219602خرداد32800084000
8593711071طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی3690219602اردیبهشت3028000840000
8693731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907اردیبهشت2528000700000
8793732107روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4390190196اردیبهشت2628000728000
8893733072نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی9190354781اردیبهشت70280001960000
8993740006روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642902783اردیبهشت60280001680000
9093751035روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4990084098اردیبهشت70280001960000
9193751035روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4990084098فروردین1128000308000
9293751518ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346اردیبهشت1328000364000
9393751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346اردیبهشت39280001092000
9493751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346خرداد3028000840000
9593751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346خرداد3128000868000
9693751518روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346فروردین70280001960000
9793751518طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی8217584346اردیبهشت1828000504000
9893773519روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642900683اردیبهشت1028000280000
9993773519روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3642900683خرداد2328000644000
10093773519مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900683اردیبهشت60280001680000
10193792053طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690144556خرداد70280001960000
10293941054مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی4388000053اردیبهشت25400001000000
10393942009مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690155310اردیبهشت100400004000000
10493943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی5060527166اردیبهشت80400003200000
10594431072طرح و برنامه - دفتر کارشناسی69 - عادی3694001970خرداد75150001125000
10694481189ارتباطات فرهنگی و اجتماعی - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3694004333اردیبهشت2015000300000
10794481189مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3694004333اردیبهشت2515000375000
10894481216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3694004376اردیبهشت5315000795000
10994481216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3694004376خرداد2715000405000
11094481216روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3694004376فروردین4015000600000
11194481216طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی69 - عادی3694004376اردیبهشت2715000405000
11294532225نهاد رهبری - سایتکارشناسی69 - عادی3642898530اردیبهشت80150001200000
11394542301مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی2027073207اردیبهشت4015000600000
11494613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612اردیبهشت70280001960000
11594614149نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی3690160322اردیبهشت70280001960000
11694616223طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690162082خرداد65280001820000
11794618009مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی8542550105اردیبهشت2528000700000
11894635169روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3645522760اردیبهشت48280001344000
11994664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307اردیبهشت70280001960000
12094666077مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690168412اردیبهشت70280001960000
12194740024مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4717597473اردیبهشت3028000840000
12294741559مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی9718507763اردیبهشت2928000812000
12394765096طرح و برنامه - مراسم هاکارشناسی ارشد5 - عادی9590076144اردیبهشت1228000336000
12494765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008اردیبهشت2028000560000
12594765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008خرداد2728000756000
12694765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008خرداد43280001204000
12794765168روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008فروردین40280001120000
12894765168مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008اردیبهشت50280001400000
12994782035روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690147806اردیبهشت56280001568000
13094784135طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690164786اردیبهشت50280001400000
13194784135طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690164786خرداد70280001960000
13294872037مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی8542556537اردیبهشت100400004000000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
دفعات مشاهده: 4258 بار   |   دفعات چاپ: 943 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد