[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی مهر ۱۳۹۶ ::
 | تاریخ ارسال: 1396/8/23 | 
ردیف ش. دانشجویی حوزه فعالیت مقطع ت.واحد ش. حساب ماه ت. ساعات نرخ مبلغ پرداختی
۱ ۹۱۹۴۲۰۱۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۵۶۳۵۰۲۵۶۳ مهر ۳۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲ ۹۲۴۶۱۵۱۲ مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانی کارشناسی ۷۱ - عادی ۵۱۵۱۵۷۱۸۹۳ مهر ۶۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ ۹۲۵۳۳۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۰۸۲۴ مهر ۷۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۴ ۹۲۵۴۱۲۹۴ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۱۱۶۹۵ مهر ۳۰ ۱۹,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۵ ۹۳۴۳۱۱۷۱ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۷۵۶ مهر ۳۰ ۱۹,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۶ ۹۳۴۶۱۱۶۲ مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۹۶۲۶ مهر ۳۵ ۱۹,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
۷ ۹۳۴۸۱۲۲۵ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۳۷۳۱ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۸ ۹۳۵۱۱۱۸۹ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۳۱۱۴ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۹ ۹۳۵۲۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۰۰۸۸۸ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۰ ۹۳۵۲۲۱۰۸ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۸۷۴۱ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۱ ۹۳۵۲۲۱۲۶ نهاد رهبری - طراحی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۰۲۲۴۷۳۸ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۲ ۹۳۷۳۳۰۷۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۹۰۳۵۴۷۸۱ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۳ ۹۳۹۴۱۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۴۳۸۸۰۰۰۰۵۳ مهر ۲۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۴ ۹۳۹۴۳۰۱۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۳۹۸۱۴۳۰۱۸ مهر ۸۰ ۵۵,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ ۹۴۵۲۱۰۰۹ مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختران کارشناسی ۷۰ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۹۸۰ مهر ۷۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱۶ ۹۴۵۲۱۰۸۱ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۹۴۰۰۵۱۵۱ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۱۷ ۹۴۵۲۳۱۴۴ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازی کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۲۷۱۱ مهر ۸۵ ۱۹,۰۰۰ ۱,۶۱۵,۰۰۰
۱۸ ۹۴۵۳۲۲۲۵ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۸۹۸۵۳۰ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۱۹ ۹۴۶۱۴۱۴۹ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۰۳۲۲ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۰ ۹۴۶۳۶۰۴۴ مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۱۵۶۵۸۷۲۱۱ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۱ ۹۴۷۱۱۰۸۶ مدیریت فرهنگی - نشریات کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۸۹۷۹۲۵ مهر ۳۵ ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۲ ۹۴۷۶۵۱۶۸ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۹۶۱۰۶۲۰۰۰۸ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۳ ۹۴۷۸۴۱۳۵ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۶۴۷۸۶ مهر ۸۵ ۳۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
۲۴ ۹۴۸۷۱۱۲۶ مرکزمشاوره - خوابگاهها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۰۵۲ مهر ۲۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۵ ۹۴۹۳۳۰۶۳ مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها دکترا ۵ - عادی ۳۹۱۵۶۹۳۲۲۸ مهر ۳۰ ۵۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲۶ ۹۵۴۴۱۱۰۸ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ۶۹ - عادی ۳۲۱۹۵۹۳۹۶۰ مهر ۴۶ ۱۹,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
۲۷ ۹۵۵۳۱۲۵۲ نهاد رهبری - سایت کارشناسی ۷۱ - عادی ۳۶۴۲۹۱۴۰۴۸ مهر ۸۰ ۱۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۲۸ ۹۵۷۳۵۰۵۴ مرکزمشاوره - خوابگاهها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۴۳۹۰۷۸۹۹۹۰ مهر ۴۰ ۳۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۹ ۹۵۷۹۲۲۰۸ مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسران کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۰۹۵۳۲ مهر ۴۲ ۳۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
۳۰ ۹۵۸۸۶۰۲۴ مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزی دکترا ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۵۱۸۸۹ مهر ۱۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ ۹۶۶۷۶۰۶۳ مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۱۳۱۷۱۳ مهر ۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۲ ۹۶۶۸۵۰۲۷ طرح و برنامه - مراسم ها کارشناسی ارشد ۵ - عادی ۳۶۹۰۲۰۸۸۴۸ مهر ۴۵ ۳۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۳ ۹۶۸۱۱۰۶۹ مدیریت فرهنگی - ناظر اردوها دکترا ۵ - عادی ۳۶۴۲۹۱۴۳۳۱ مهر ۱۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
دفعات مشاهده: 3254 بار   |   دفعات چاپ: 653 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد