[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جشن دانش آموختگان

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
معرفی آثار فرهنگی

AWT IMAGE

..
ماهنامه دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
:: لیست جدید نشریات واجد شرایط رای دادن ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | 

لیست جدید نشریات مجاز به شرکت در انتخابات

با توجه به عدم شرکت بعضی از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در دوره روزنامه نگاری و از دست دادن شرایط بعضی مدیران مسئول نشریات، لیست جدید نشریات مجاز به شرکت در انتخابات اعلام می گردد. در صورت بروز هر گونه اعتراض به خانه نشریات مراجعه نمایید.

نام نشریه توالی تاریخ آخرین انتشار
۱ chat گاهنامه ۱۳۹۵۰۸۱۵
۲ ادامه دارد گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۰۰
۳ ارغنون گاهنامه ۱۳۹۵۱۰۰۵
۴ امروز روزنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۵ انتظار ماهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۶ اندیشه گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۷ اندیشه های امام خمینی گاهنامه ۱۳۹۵۱۰۰۷
۸ اهرم گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۹ ایران گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۰ آرمان گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۲۰
۱۱ آرمان و انقلاب اسلامی گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۲ آرمانشهر گاهنامه ۱۳۹۵۰۹۲۸
۱۳ آرمانگرا گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۱۴ آشنا گاهنامه ۱۳۹۵۰۱۲۳
۱۵ آفتاب گاهنامه ۱۳۹۵۰۹۲۴
۱۶ آفتاب غرب ماهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۷ آوا گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۱۸ آینده سازان گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۹ آیینه گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۱۲
۲۰ بامداد گاهنامه ۱۳۹۴۰۹۰۱
۲۱ بصیرت گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۱
۲۲ بهار گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۲۳ بی بال پریدن گاهنامه ۱۳۹۵۰۸۰۹
۲۴ بیان دوهفته نامه ۱۳۹۵۱۱۱۶
۲۵ پارازیت گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۲۶ پایدار گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۲۷ پرنیان گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۲۸ پژواک گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۱۱
۲۹ پژوهش گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۳۰ پونز گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۳۱ پی نوشت گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۳۲ پیوست گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۳۳ تا بینهایت گاهنامه ۱۳۹۵۰۸۰۳
۳۴ تبلور مجدد گاهنامه ۱۳۹۵۰۹۲۲
۳۵ تبیین هفته نامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۳۶ ترسیم فصلنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۳۷ توتم ماهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۳۸ جریان گاهنامه ۱۳۹۵۰۸۰۵
۳۹ چهارگاه گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۴۰ حاشیه گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۱
۴۱ حدیث سرو گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۴۲ حدید ماهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۴۳ حضور گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۴۴ حیات طیبه گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۴۵ خاکستری گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۱
۴۶ خط امام گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۴۷ خیزش گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۱۸
۴۸ داروگ گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۴۹ دانشگاه امروز گاهنامه ۱۳۹۵۱۰۰۵
۵۰ دلتا گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۱۸
۵۱ ذره بین گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۵۲ راه سوم فصلنامه ۱۳۹۵۰۳۰۴
۵۳ رخنه گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۰۶
۵۴ رسا گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۵۵ رسام گاهنامه ۱۳۹۵۰۸۱۸
۵۶ رسانه مواد گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۲۴
۵۷ روشنا گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۵۸ رویش نو دوهفته نامه ۱۳۹۵۱۱۱۹
۵۹ ریحانه گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۶۰ زمزمه گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۶۱ ساباط دوهفته نامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۶۲ سامانه نو دوماه نامه ۱۳۹۵۰۸۱۵
۶۳ سبقت دوماه نامه ۱۳۹۵۱۱۲۷
۶۴ سحر گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۱۸
۶۵ سکوت گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۶۶ سلام گاهنامه ۱۳۹۵۱۰۰۷
۶۷ سه نقطه گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۲۵
۶۸ سوره گاهنامه ۱۳۹۴۰۹۰۱
۶۹ سوره حقیقت هفته نامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۷۰ سوزن گاهنامه ۱۳۹۵۱۰۰۴
۷۱ سی مرغ گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۷۲ سیمان و بتن فصلنامه ۱۳۹۵۱۰۰۴
۷۳ شمع گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۷۴ صراط گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۷۵ صراط المستقیم ماهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۷۶ صهبا گاهنامه ۱۳۹۵۰۹۲۸
۷۷ طارق گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۱۳
۷۸ طلوع بصیرت ماهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۷۹ طنین گاهنامه ۱۳۹۵۰۲۰۷
۸۰ عبور گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۱
۸۱ فردا گاهنامه ۱۳۹۵۰۸۰۵
۸۲ فرش قرمز گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۸۳ فرقان گاهنامه ۱۳۹۵۱۰۰۸
۸۴ فریاد گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۸۵ کاویان گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۸۶ کویر هفته نامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۸۷ گفتگو گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۸۸ گل نرجس گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۸۹ گونش گاهنامه ۱۳۹۵۰۷۱۹
۹۰ گیتی گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۹۱ مجاهد گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۹۲ مجاهدین فصلنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۹۳ مهندسی کامپیوتر در عمق گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۹۴ میزان گاهنامه ۱۳۹۵۰۹۱۵
۹۵ نارون گاهنامه ۱۳۹۵۰۹۲۲
۹۶ ناطور گاهنامه ۱۳۹۵۰۱۲۲
۹۷ نباء گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۱۵
۹۸ نشانه گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۲
۹۹ نقطه سر خط ماهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۰۰ نگاران گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۰۱ نهیب گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۱
۱۰۲ هلال نو گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۰۳ هونواک گاهنامه ۱۳۹۵۱۲۰۳
۱۰۴ والعصر گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۳۰
۱۰۵ راهیان گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۲۶
۱۰۶ سخن امروز گاهنامه ۱۳۹۵۱۱۲۵
۱۰۷ بینات دوهفته نامه ۱۳۹۵۰۷۲۴
۱۰۸ خبرنامه دانشگاه علم و صنعت گاهنامه ۱۳۹۵۰۱۲۲
دفعات مشاهده: 807 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد