معاونت فرهنگی- معرفی کارکنان معاونت
معرفی کارکنان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | 

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک شماره تلفن داخلی عکس پرسنلی
مرضیه جودکی

رئیس اداره فعالیتهای فرهنگی هنری

(کارشناس امور فرهنگی خوابگاه خواهران، حج و اردوها)

joodakim@iust.ac.ir

۲۴۳۷ AWT IMAGE
سعید سلیمی کارشناس امور اجرایی، کارشناس سایت مدیزیت، رابط اداری و رابط رفاهی معاونت فرهنگی اجتماعی، مسئول اطاق فرمان تالار شهید بهرامی، کارشناس مالی مدیریت ارتباط با مدارس،امین اموال معاونت فرهنگی اجتماعی salimis@iust.ac.ir ۲۴۱۳
محبوبه یوسفی کارشناس مالی

yosefim@iust.ac.ir

۲۴۶۵ AWT IMAGE
رسول دهقانی مسئول دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه ۲۴۲۹ AWT IMAGE
مهدی شمسی

کارشناس فرهنگی نشریات دانشگاهی

mshams@iust.ac.ir

۲۴۰۸ AWT IMAGE
هما حاتمی نسب

مسئول امور فرهنگی بانوان

کارشناس کانون های فرهنگی هنری

۲۴۳۵ AWT IMAGE
هادی منیر

کارشناس تشکلهای اسلامی

hadimonir@iust.ac.ir

۲۴۶۸ AWT IMAGE
مسعود مسعودی

کارشناس انجمن های علمی

m_masoudi@iust.ac.ir

۲۴۷۰ AWT IMAGE
عباس خانعلی زاده

مسئول مجتمع فرهنگی هنری شهید بهرامی

امین اموال مجتمع فرهنگی هنری شهید بهرامی

۲۴۱۳ AWT IMAGE
مصطفی عظیمی

کارشناس امور فرهنگی خوابگاه برادران

mostafaazimi۲۷۶۵@yahoo.com

۲۴۳۲ AWT IMAGE
یوسف خیراللهی

امور تدارکات آمفی تئاتر شهید بهرامی

۲۴۳۴ AWT IMAGE

آدرس: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - ساختمان ۱۵ خرداد - طبقه دوم -  مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۶۲

فکس: ۷۷۴۹۱۰۳۷

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.17573.48053.fa
برگشت به اصل مطلب