معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
گزارش جلسه شورای سیاست گذاری مرکز مشاوره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
اولین جلسه "شورای سیاست گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاهیان" به منظور تصویب برنامه­ ها و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی فعالیت­های مرکز مشاوره دانشگاه، سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹ ، با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، اداری و مالی، مسئول محترم نهاد رهبری، مدیر مرکز مشاوره و کارشناس محترم آموزش دانشگاه، در مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.52107.fa
برگشت به اصل مطلب