معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
گزارش کمیته مداخله در بحران روانشناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
رفتارهای خودآسیب رسان به مجموعه اقداماتی اطلاق می­شود که در آن ها شخص به طور آگاهانه قصد آسیب به خود یا نابودسازی خویش را دارد. در این حالت فرد معمولاً احساس درماندگی و ناامیدی دارد و به دنبال راهی برای رهایی از یک مساله یا بحران است.
به منظور ایجاد وحدت و رویه در دانشگاه در خصوص چگونگی مواجهه با موارد رفتارهای خود و دیگرآسیب ­رسان و رفتارهای خشونت­ آمیز، کمیته ای تحت عنوان"کمیته مداخله در بحران­های روانشناختی" یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷ برای اولین بار در مرکز مشاوره دانشگاه با حضور، معاونین محترم فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، مدیر محترم مرکز مشاوره، مدیر محترم حراست دانشگاه، مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه و یکی از کارشناسان محترم اداره خوابگاه­ها تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مشاوره، شیوه نامه مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان و بحران­های روانشناختی تنظیم شد و مقرر گردید کارگاه­هایی در جهت آموزش چگونگی رفتار در مواقع بحرانی به دانشگاهیان برگزار شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.52108.fa
برگشت به اصل مطلب