معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
فراخوان همکاری در بازارچه خیریه بهار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | 
کانون بهار دانشگاه در نظر دارد تعدادی از غرفه های بازارچه نیکوکاری خود را که در اسفند ماه برگزار می شود در اختیار علاقه مندان قرار دهد. متقلضیان با شماره ۰۹۳۸۸۹۷۹۰۹۷ و یا نشانی Kaveh_K_r @ در ارتباط باشند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.55553.fa
برگشت به اصل مطلب